Αποτελεσματική διαχείριση όλων των φορολογικών σας υποχρεώσων.

Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και η πραγματοποίηση επένδυσης στην Ελλάδα απαιτούν μία άρτια λογιστική οργάνωση αλλά και δρομολογούν κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις, η αντιμετώπιση των οποίων για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προερχόμενο από το εξωτερικό μπορεί να φαντάζει δύσκολη.

Οι συνεργαζόμενοι με την Komşuda Yatırım Λογιστές / Φοροτεχνικοί, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουν, θα συμβάλλουν ανά πάσα στιγμή στην αποτελεσματική διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών μας κατά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής και της επενδυτικής τους δραστηριότητα στην Ελλάδα. Όλοι οι συνεργάτες μας, έχοντας άριστη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας, είναι σε θέση να υποστηρίξουν φοροτεχνικά και λογιστικά όλες τις υπάρχουσες εταιρικές μορφές και να βοηθήσουν τους πελάτες μας, στη τακτοποίηση των φορολογικών και των ασφαλιστικών τους εκκρεμοτήτων.