Αποτελεσματικότητα & Εμπειρία

Μία απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και ομαλή ανάπτυξη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και επένδυσης είναι η οικοδομήσιμη μίας δυνατής σχέσης εμπιστοσύνης με έμπειρους Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο πελάτη μας πλήρη νομική κάλυψη, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την επιτυχία του εκάστοτε επιχειρηματικού και επενδυτικού εγχειρήματος.

Το νομικό τμήμα της Komşuda Yatırım αποτελείται από έμπειρους Νομικούς οι οποίοι, είναι εξειδικευμένοι στον χειρισμό πολύπλοκων νομικών ζητημάτων Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού και Ποινικού Δικαίου. Με σοβαρότητα, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης μπορούν να διεκπεραιώσουν άμεσα και αξιοπιστία, απλά ή σύνθετα νομικά ζητήματα,  να εκπροσωπήσουν επάξια (δικαστικά και εξωδικαστικά) τους εντολείς μας και να παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη κατά την άσκηση της επιχειρηματικής και επενδυτικής τους δραστηριότητας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ή επενδυτής μπορεί να ζητήσει άμεσα μία συνάντηση με Νομικό Σύμβουλο της Komşuda Yatırım, ο οποίος με γνώμονα το συμφέρον του θα συμβάλλει σε οποιοδήποτε ζήτημα νομικής φύσεως και ιδιαιτέρως:  

  • Σε πάσης φύσεως ζητήματα εταιριών όπως ίδρυση, λειτουργία, συγχώνευση, διάσπαση ή λύση κάθε μορφής εταιρίας (ατομική, ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρία και ΙΚΕ).
  • Στην κατάρτιση όλων των μορφών συμβάσεων (ενδεικτικά μίσθωσης, αποκλειστικής συνεργασίας, έργου, μεταφοράς, αντιπροσωπείας κτλ) και στην διαπραγμάτευση των όρων αυτών
  • Σε όλα τα στάδια της αγοράς ακινήτου, από την πλήρη νομικό έλεγχο αυτού μέχρι και τη διαπραγμάτευση των όρων και την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης πώλησης
  • Στην κατάθεση αίτησης για άδεια παραμονής και Golden Visa και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της.
  • Εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων (Ποινικών, Πολιτικών και Διοικητικών), των δημοσίων υπηρεσιών και οποιασδήποτε Αρχής.
  • Σε όλα τα στάδια των διαδικασιών της αναγκαστικής εκτέλεσης

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias data.

John Doe
Designer