Υπεύθυνες & Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Ο τεχνικός έλεγχος ενός ακινήτου, είτε αυτό προορίζεται για μίσθωση είτε για αγορά, είναι προϋπόθεση εξίσου απαραίτητη και μπορεί να αποβεί καθοριστική για την επιτυχία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και επένδυσης.

Στην Komşuda Yatırım συνεργαζόμαστε με άρτια καταρτισμένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Τοπογράφους, σε όλη την Ελλάδα,  οι οποίοι παρέχουν υπεύθυνες και ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με το ακίνητο που θέλετε να αγοράσετε ή να μισθώσετε για την επιχείρησή σας. Ενδεικτικά, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας βοηθήσουν:

 

  • Έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη ή μη αυθαίρετων κατασκευών στο ακίνητο
  • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους.
  • Κατάρτιση τοπογραφικών σχεδίων και κατόψεων.
  • Έκδοση πάσης φύσεων αδειών για κατασκευαστικής ή επισκευαστικές ενέργειες σε ακίνητο.