Δίπλα σας σε όλη την διαδικασία

Η μίσθωση ενός ακίνητου για τον ορισμό της έδρας ή ενός υποκαταστήματος μίας επιχείρησης ή πολύ περισσότερο η αγορά ενός ακινήτου για την πραγματοποίηση μια επένδυσης απαιτούν ένα κύκλο έμπιστων επαγγελματιών, διαφόρων ειδικοτήτων (Νομικών, Συμβολαιογράφων, Λογιστών, Πολιτικών Μηχανικών κτλ), οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν άμεσα και αποτελεσματικά την απαραίτητη υποστήριξη.

Οι έμπειροι συνεργάτες της Komşuda Yatırım θα είναι δίπλα σας σε όλα τα στάδια της της διαδικασίας αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου και πιο συγκεκριμένα: 

  • στην εύρεση κατάλληλου ακινήτου για την επιχειρηματική ή επενδυτική σας δραστηριότητα
  • στο νομικό έλεγχο του ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και Υποθηκοφυλακείο
  • στη διαπραγμάτευση των όρων της μίσθωσης ή της αγοράς του ακινήτου
  • στον τεχνικό έλεγχο του ακινήτου προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αυθαίρετες κατασκευές
  • στην έκδοση των απαραίτητων αδειών, βεβαιώσεων και άλλων τεχνικών εγγράφων από τους αρμόδιους μηχανικού μας
  • στην κατάρτιση της οριστικής σύμβασης αγοράς ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
  • στη συμπλήρωση των απαραίτητων φορολογικών δηλώσεων και λοιπών εγγράφων
  • στη μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias data.

John Doe
Designer